Utdanningsprogram
unsplash_OsOQhAzcEKc
unsplash_si06cFB0g1s
unsplash_0wyjE0FzVm4
unsplash_zXcf_TcuarM

UTDANNINGSPROGRAM



1. UTDANNING

Hunder fra "tjenestehunderaser" som Schæfer, Malinois, Labrador. Springer spaniel, Flat coated retriever m.fl, primært fra bruks-/jaktlinjer, er foretrukne for redningshundarbeid.


Fra rundt 6 måneder testes hundens egenskaper for å sikre at trening ikke overstiger 2-3 år. Selv om alder er relevant, vurderes hver hund individuelt basert på egnethet.


Før godkjenning må hunden ha kjent mentalstatus, f. eks gjennom en MH/Funksjonsanalyse., og vise tilfredsstillende utvikling. Hunden må være vaksinert og helsemessig i orden for alle evalueringer og godkjenninger.


Om du skal konvertere fra annen redningsorganisasjon; se pkt 7


2. KRAV TIL HUNDEFØRER

Hundeførere skal kjenne til RHIAs formål og etterleve dets etiske retningslinjer. De bør være motiverte for aksjoner, med mindre gyldige grunner hindrer dem. Nye medlemmer veiledes av styret om RHIAs prosesser og forventninger.


Redningsmannskapene må være fysisk og mentalt forberedt, kjenne grunnleggende førstehjelp og være klare til å søke under diverse forhold. Teamene må kunne samarbeide, ta imot ledelse og handle selvstendig. Kunnskap om navigering i utfordrende områder er nødvendig, og hundeførere skal ha sterk motivasjon og robusthet for redningstjenesten.


Fysisk form er viktig, der utholdenhet og styrke begge vektlegges. Det forventes at hundeførere regelmessig trener for å møte de fastsatte kravene, og dette er et personlig ansvar de bærer.

Utholdenhet:


  • 3000 meter bane eller flatmark (7 ½ runde)

   Krav etter alder:


Alder

20-30 år

30-40 år

40-50 år

50-60 år

60 år +

Minutter

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Eventuelt 8000 meter med hund og sekk (12 kilo) 90 minutter

   • Styrke

  Kvinner

  Menn

  For begge

  Benkpress

  30 kg

  60 kg

  Push-ups (sammenhengende)

  10 stk

  Sit-ups (sammenhengende)


  10 stk

  Svømmedyktighet (på mave)


  200 m

  Fysiske krav skal dokumenteres og kan gjennomføres i andre former under utdanningsperioden.

  3. UTDANNING AV HUND

   

  Viser til godkjenningsprøven som er målet med utdannelsen.

   

  Viser til punkt 1 som er en forutsetning for at ekvipasjen skal utdannes i RHIA.

   

  Ekvipasjen skal være uniformert under trening i regi av RHIA.

   

  Utdanningen blir inndelt i 4 faser. Planen er at det vil bli arrangert kurs, enten fysisk eller nettbaserte teorileksjoner i tilknytning til hver fase. Dersom du allerede er under utdanning eller har godkjent redningshund/tjenestehund vil dette blir godskrevet etter individuell vurdering.

   

  3.1 Fase 1: Starten og egnethetstest

   

  Hvis man starter med valp anbefales det at hundefører melder seg på et valpekurs.  Det vil gi ekvipasjen en bra start på utdannelsen i forhold til kontakttrening og miljø.

   

  Frem mot egnethetstest anbefales test at hundefører fokuserer på følgende punkter:

   

   • Gjør hunden trygg i hjemmemiljø de første 14 dagene (gjelder valp eller ny hund i flokken)
   • Bygge hundens fysisk ved å forsiktig tilnærme seg turer i skog og mark. Gå gjerne utenfor sti for å bygge muskulatur og sener.
   • sosialisering
   • Fokus på forsterker(belønning), miljøtrening (tilpasses hundens alder og mentalitet)
   • Søksutvikling
   • Leksutvikling
   • Anbefaler at hundefører melder seg på et grunnleggende kurs i lydighet (privat aktør)

   

  I slutten av denne fasten når hunden er ca 6 – 7 mnd vil det bli foretatt en egnethetstest/arbeidstest av hunden. Viser til punkt 1.

   

  Nivåkontroll fase 1: Grunnleggende ferdigheter

   

  3.2 Fase 2: Starten på innlæring av godkjenningsøvelser (anbefalt alder 6 -7 mnd)

   

  I denne perioden er det viktig å få på plass en stabil markering på gjenstand (ev apportering) og melding (ev. bringkobbel). Det er viktig å fokusere på de riktige øvelsene i riktig rekkefølge. Erfaringsmessig så har det betydning for hvor raskt ekvipasjen kan bli en ressurs. Det anbefales at hundefører fokuserer på følgende øvelser i rekkefølge:

   

  Anbefalt rekkefølge:

   

   • Avlevering av forsterker
   • Markering og melding
   • Spor
   • Korrekt utgangsstilling, stabil sitt og bli og dekk med hundefører til stede
   • Overvær i skog og urbant (rekkefølge, patrulje, løs hund, rundering, teig..)

   

  Nivåkontroll fase 2:

   

  Avlevering av forsterker

  Avlevere forsterker med og uten snor

  Godt samarbeid mellom hund og fører under kamplek med kong/ball

  Etablert toleranse på kong/ball

   

  Markering/apportering

  Etablert stabil markeringsform på forsterker/eventuelt gjenstand/apportering

  Etablert forståelse for ekstern belønning

   

  Lydighet

  Etablert korrekt utgangsstilling

  Følge hundefører villig ved korte forflytninger og vendinger under lineføring

  Etablert en rolig og stabil sitt, og rolig og stabilt dekk med hundefører til stede

   

  Spor

  500 meter spor i terreng med liggetid på minimum 1 time

  Fokus på at hunden har et konsentrert, nøyaktig og effektivt søk

   

  Rundering

  Hunden skal ha forventning i terreng og på industriområde, til å følge opp et luktbilde på overvær, oppsøke figurant og etablere lek med figurant.

   

  Feltsøk

  Hunden skal kunne søke etter kong i et overtråkket område på ca. 30 x 30 m avlevere kong/ball hos hundefører og settes i nytt søk. Søket skal være konsentrert.

   

  3.3 Fase 3: Videreutvikling av godkjenningsøvelser

   

  I denne perioden skal hundens utholdenhet og forståelse videreutvikles og generaliseres.  Du som hundefører skal få skal få "betalt" for den innsatsen som er lagt ned i de to første fasene.

   

  Nivåkontroll fase 3:

   

  Feltsøk

  Søke opp, lokalisere og markere på gjenstand som blir lagt ut mens hunden ser på

  Etablert en stabil og fokusert markering/apportering på/av ulike gjenstander

   

  Lydighet

  Hunden skal følge hundefører villig ved forflytninger, vendinger og gange med og uten line

  Etablere en rolig og stabil dekk i 5 minutter. Hundefører synlig på avstand fra hunden, minimum 30 meter

  Godt samarbeid under kamplek, og god avlevering av kong med snor.

  Hunden skal ha forståelse for kommandoen hals

   

  Spor

  Søke opp et spor innenfor et oppmerket område på 50 meter

  1000 meter spor med 3 gjenstander i terreng, med liggetid på minimum 2 timer

  Hundefører skal kunne beherske bruk av GPS med sporlogg

   

  Søk i urbant

  Selvstendig, konsentrert og effektivt søk i urbant/industriområde. Forståelse for oppgaven i relevante miljøer inkludert lys/mørke. God lokalisering på skjult figurant

   

  Rundering

  Søke opp figurant som er plassert minimum 50 meter fra midtaksen, uten påvirkning. Gjentas

  minimum 3 slag på hver side av aksen.

  Fokus på retningsstabilitet, høy motivasjon og dybde i søket

  Etablert god hals/ bevoktning på figurant uten munnkurv

   

  3.4 Fase 4: Tentamen

   

  Før godkjenning vil det bli gjennomført en tentamen, der man går igjennom alle godkjenningsøvelser i henhold til godkjenningsprogrammet.


  Utdanningstilbud/kurs i regi av RHIA eller samarbeidsaktører   


  Kursene vil bli arrangert fortløpende ved behov.

   

  Prisen på hvert enkelt kurs vil avhenge av tidsforbruk, intern eller ekstern instruktør og medlem eller ikke medlem.

   

  Aktuelle kurs:

   • Forsterker/søksutvikling                               
   • Markering/apportering
   • Førstehjelp på hund
   • Hals/bringkobbel
   • Sporinnlæring
   • Utvikling sporhund
   • Spor på hardt underlag
   • Overvær/patrulje
   • Ledelinjesøk/Flanke
   • Runderings innlæring
   • Industri/urban leksjon
   • Praktisk og taktisk bruk av hund

   

  Listen er ikke uttømmende.

    

  4. REGODKJENNING

   

  Praktisk prøve:
   

   • Prøven kan bestå av sammensatte prøver eller en ren hoved øvelse.
   • Gjennomføres hvert 2.år innen utgangen av året.
   • Regodkjenning kan dømmes av en intern dommer

   

  5: UTDANNING AV HUNDEFØRER

   

  Krav til hundefører: Hundefører må ha kompetanse innen flere fagområder.  Hvis ikke hundefører har denne kompetansen fra før, må det gjennomføres kurs i regi av RHIA eller samarbeidsaktører.

   

  Aktuelle fagområder:

   • Innføring i hvordan redningstjenesten fungerer
   • Nasjonal veileder
   • Samarbeidsaktører
   • Mentale forberedelser
   • Førstehjelp
   • Nødnett
   • Kart og kompass/GPS
   • Rutiner ved funn (vil "speile" nødetatenes prosedyrer)

   

  Tiltakskort i regi av RHIA vil bli utarbeidet.

   

  6. AVSLUTNING

   

  Utdanningen er dynamisk og stadig under utviklingen.  Utdanningsprogrammet er nytt erfaring med utdanningen vil høyst sannsynlig føre til endringer.


  7. KONVERVERTING FRA ANNEN ORGANISASJON


  Ved overgang fra en annen redningsorganisasjon, ber vi om at du beskriver hundens meritter: Er hunden godkjent av forsvaret/politiet eller av andre redningsorganisasjoner? Har den bestått mentaltesten MH/Funksjonsanalyse? Hunden bør ha gjennomført valpekurs, lydighetskurs som LP, og ferdselsprøve. Oppgi også gjerne om hunden benyttes i konkurranser som bruks/IGP. 


  Benytt vårt innmeldingsskjema, som du finner her: https://rhia.no/bli-medlem/

  unsplash