Partnere

Redningshunder i Aksjon er dypt takknemlige for det tette og gode samarbeidet vi har med våre sponsorer og samarbeidspartnere. Deres tillit og støtte er avgjørende for vårt arbeid med å redde liv og bringe håp i kritiske situasjoner. Vi setter enormt stor pris på deres bidrag og engasjement, som gjør det mulig for oss å fortsette vårt viktige arbeid.

Våre sponsorer og samarbeidspartnere