Hjem

REDNINGSHUNDER I AKSJONRedningshunder i Aksjon er en organisajon dedikert til humanitære søk og redningsaksjoner. Gjennom systematisk opplæring, forbereder vi våre hundeførere og hunder for denne viktige oppgaven.


REDNINGSHUNDER I AKSJON

Vårt mål som frivillig redningstjeneste er å bistå i søk- og redningsoperasjoner knyttet til savnede personer, katastrofeområder og alle andre nødsituasjoner hvor godt trente hunder og hundeførere kan spille en viktig og avgjørende rolle.

REDDE LIV


Under oppdrag er det å redde liv organisasjonens fremste prioritet. Vi fokuserer på at hver innsats og hver handling skal være rettet mot dette overordnede målet.


SAMARBEID


Vi vektlegger å optimalisere alt samarbeid med andre aktører i redningstjenesten. Vi mener samarbeid og partnerskap sikrer en koordinert og handlekraftig respons ved alle former for redningsaksjoner.

HØY STANDARD


For å opprettholde en høy standard ser vi det som avgjørende med kontinuerlig systematisk trening. Vedlikehold av ferdigheter og ressurser sikrer at vi alltid er klare for å yte vårt beste.

INTEGRITET


Vårt omdømme skal reflektere hvem vi er. Vi etterstreber derfor integritet som en kjerneverdi i organisasjonens verdigrunnlag og i våre handlinger.

VÅRT GODKJENNINGSPROGRAM
Opplæring av våre hunder og hundeførere er en nøye planlagt prosess, som tar sikte på å forberede vår redningstjeneste til mangfoldet av utfordrende søk- og redningsaksjoner.Gjennom teoretisk kunnskap og kontinuerlig praktisk trening, sikrer vi at våre hundeførere tilegner seg nødvendige ferdigheter, mens hundene tilsvarende trenes til å oppdage, reagere og handle effektivt.

Med en sunn blanding av repetisjon, positive forsterkninger og realistiske simuleringer, blir våre redningsekvipasjer utrustet til å håndtere alle situasjoner mest mulig optimalt og kompetent.

Dette bidrar vesentlig til suksess i redningsaksjoner, i tillegg til å få frem en trygg og tillitsfull relasjon mellom hundefører og hund.

VÆR MED OG STØTT OSS!Redningshunder i Aksjon er en dedikert frivillig organisasjon som jobber utrettelig for å kunne redde liv gjennom dyktige hundeekvipasjer. Vi er drevet av et dypt engasjement for dette formålet, men er også avhengig av støtte fra de rundt oss. For å kunne omsette vårt engasjement til en alltid tilstedeværende søk- og redningsaksjon trenger vi økonomisk bistand.


Hver eneste donasjon er med å sikre flere hundeekvipasjer, som igjen øker sjansen til å finne savnede personer i kritiske situasjoner.


Søk- og redningshunder, med deres unike ferdigheter og instinkter, har gang etter gang demonstrert sin betydning for menneskers skjebner i nødsituasjoner. Det at du støtter oss handler ikke om en investering i en redningsorganisasjon, men at du bidrar til livreddende tiltak.