FAQ

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Etter lanseringen av den nye redningsorganisasjonen søndag 15. oktober 2023, har det naturlig nok oppstått enkelte spørsmål.RHIA ønsker først og fremst å uttrykke vår anerkjennelse av den formidable innsatsen alle frivillige organisasjoner utfører. Vi er imponert og ydmyke overfor den dedikasjon og innsats som er vist gjennom mange år og har et stort ønske å bidra og jobbe hånd i hånd med alle mot vårt felles mål - å redde liv. Samtidig forstår vi at noen stiller spørsmål ved nødvendigheten av å etablere en ny organisasjon.Hvorfor ble det stiftet en ny organisasjon som har likheter med de allerede eksisterende organisasjonene NRH og NRO?


I lengre tid har flere medlemmer av RHIA gitt tilbakemelding om behovet for en organisasjon som i større grad tilrettelegger for personer med kompetanse fra sivile yrker med uforutsigbar arbeidstid, nødetatene, politiet, eller forsvaret. Dette skyldes flere faktorer. Mange opplever at skiftarbeid eller en uforutsigbar arbeidsdag ikke er forenlig med «vanlige» treningstider. Dette begrenser deres evne til å delta som figurant i treningslag og reduserer muligheten til å trene egne hunder tilstrekkelig for ønsket utvikling.

Videre har det kommet til uttrykk at konverteringsreglene for hund og fører oppleves som for lite fleksible. Mange mener at utdanningstiden er for lang, og de må gjennomgå opplæring de allerede har, noe som fører til en form for "dobbelutdanning". Denne doble utdannelsen kan påvirke tid dedikert til familie, annen fritid, og jobb. RHIA har derfor utarbeidet et godkjenningsprogram og en utdanningsplan som forhåpentligvis er mer fleksibel og tilpasset dem med en annerledes hverdag. Dette betyr imidlertid ikke at de med en standard 8-16 jobb ikke kan bli medlem.

RHIA vektlegger at tilnærmingen ikke skal gå på bekostning av kvalitet.


Hvorfor er kravene til hund og fører så «strenge»?


Vi mener at ved å sette personlige og fysiske krav til føreren, samt spesifikke krav til hunderaser med kjent mentalitet, vil utdanningstiden kunne reduseres. Dette sikrer en høy kvalitet på ekvipasjen og gjør at vi raskere kan fungere som en ressurs med vårt primære mål – Å REDDE LIV!


God fysisk form gir muligheten for:


  • Bedre vurdering av situasjoner.
  • Større utholdenhet over tid, noe som gjør det enklere å bruke GPS, forstå hunden og legge til rette gode søkstrategier slik at tildelte søkeområder blir dekket effektivt.
  • En sterk sammenheng mellom fysisk og mental robusthet.


Gitt at hundeførere skal bære utstyr over lengre perioder, er det viktig med tilstrekkelig styrke. Det kan være situasjoner der enten hunden må bæres på grunn av skader, eller en savnet person må flyttes for å gi nødvendig førstehjelp.


Det er ulike metoder for å måle fysikk. Styret har hatt diskusjoner om den beste tilnærmingen. Løping av 3000 meter på en bane er en anerkjent metode som mange benytter for å vurdere fysisk form. Denne metoden er praktisk og lett å organisere. Gitt våre nåværende medlemmers daglige funksjoner, var det logisk å velge denne metoden da mange allerede blir evaluert på denne måten.


Vi forstår at ikke alle liker eller kan løpe. Noen er utrolig utholdende i fjell og skog, selv om de kanskje ikke er best på baneløping. Derfor har vi alternativer for de som foretrekker utfordrende terreng fremfor løping på bane.


«Kan du fortelle meg mer om godkjenningsprogrammet»?


Ønsker du mer innsikt i RHIA's godkjenningsprogram, anbefaler vi at du tar kontakt med oss enten på telefon 922 02 200 eller e-post post@rhia.no. Vi vil da gi deg mer utfyllende informasjon om programmet, dets innhold, krav og hvordan du kan delta.


Har du flere spørsmål? Vennligst ta kontakt.