Om oss

OM OSSRedningshunder i Aksjon (RHIA) er en frivillig redningstjeneste dedikert til søk- og redningsoppdrag. Vi er til for å redde liv, og de som er i nød.


Vårt hovedformål er klokkeklart: å redde liv. Hver redningsaksjon vi deltar i, fornyer vår vilje og forpliktelse til å nå dette målet. Vår vilje til å hjelpe bygger dessuten på et kvalitetsfundament. Gjennom regelmessig trening og nøye vedlikehold av våre ressurser, vil vi alltid kunne levere vårt beste.


Vi skal stå frem som en udiskutabel kompetanse innen søk- og redning. Vår styrke skal ligge i våre ferdigheter, og i vår evne til å samarbeide. Det å bygge sterke bånd med alle relevante aktører i redningstjenesten, holder vi som sentralt. Sammen kan og skal vi skape en forskjell.


Vi anerkjenner verdien av integritet og ærlighet. I alt vi gjør, skal vi være etterrettelige og handle med omtanke. Vårt omdømme skal reflektere disse verdiene. For i kjernen av vår organisasjon ligger en enkel tro: at gjennom samarbeid, engasjement, og dyktighet vil vi være et effektivt bidrag i søk og redningsoperasjoner.